Patientsikkerhed
Patientsikkerhed

Myndighedstilsyn:

 

Klinikken er underlagt tilsyn fra det offentlige (Sundhedsstyrelsen). Hver 3, år gennemår embedslæger således klinikkens retningslinjer, procedurer og klinikkens fysiske indretning og tilstand mhp at sikre at udredning, behandling og information af patienten foregår på et højt niveau. Sundhedsstyrelsen udfærdiger efter besøget en tilsynsrapport.

Den seneste raport fra kirurgisk klinik Aarhus kan du se ved at følge dette link:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/region-midtjylland

 

 

Utilsigtede hændelser

 Selvom alle sundhedsprofessionelle tilstræber at udføre deres job, så det sikre det bedst mulige udkomme for patienterne, kan der i et stort komplext sundhedssystem forekomme fejl og utilsigtede hændelser.

For at kunne lære af disse fejl og hændelser er det vigtigt at sundhedssystemet får kendskab til begivenheden. Du har derfor mulighed for at bidrage til dette kendskab ved at indberette hændelsesforløb, der har haft en skadelig indvirkning på patienten.

 

En utilsigtet hændelse, du kan indberette,  er en begivenhed, der er en følge af en handling, der ikke skyldes patientens sygdom og som er skadevoldende eller ville være det, hvis den ikke var blevet afværget. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og uerkendte hændelser og fejl.

 

Sundhedspersoner har i visse situationer pligt til at indberette en utlsigtet hændelse, hvis den erkendes. Du kan imidlertid også som patient eller pårørende indberette en Utilsigtet hændelse: Det kan du gøre ved at gå ind på www.dpsd.dk , hvor du kan indberette hændelsen elektronisk.

 

Du kan også læse om Utilsigtede hændelser ved at følde dette link:

http://www.dpsd.dk/~/media/Foundry/Sites/DPSD/Files/Informationsmateriale/folder_001.ashx.

 

Endelig kan du kontakte klinikken og præsentere problemet. Så vil jeg kontakte dig for en drøftelse og hjælpe dig videre i processen.

 

Du kan også indberette bivirkninger til medicin, ved at følge nedenstående link. Dette er sprcielt relevant hvis du oplever bivirkninger, du ikke er oplyst om eller som  ikke er beskrevet i indlægssedlen. Der kan også være tale om kendte bivirkninger til medicinen, men hvor bivirkningen er mere alvorlig end beskrevet eller forventen. 

www.sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed.

 

mvh

Jan Lindholt

 

Rolighedsvej 30, 8240 Risskov, Danmark
TLF +45 86 19 93 30

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.