Priser
Priser

Undersøgelse og behandling er gratis for patienter henvist fra egen læge.

 

Klinikken behandler kun privat patienter i det omfang at behandlingen ikke er omfattet af klinikkens overenskomst med sygesikringen.

 

Den offentlige sygesikring omfatter alle, der har bopæl i Danmark, uanset alder, helbred og indkomst.

Sygesikringen omfatter to sikringsformer: gruppe 1 og gruppe 2.

Gruppe 1 sikrede er tilknyttet en fast praktiserende læge og har ret til gratis lægehjælp hos denne, ligesom behandling hos speciallæge, der har overenskomst med sygesikringen, er gratis efter henvisning fra den praktiserende læge.

Gruppe 2 sikrede kan frit vælge praktiserende læge og speciallæge fra gang til gang, men får alene refunderet et tilskud, der svarer til sygesikringens tilskud til gruppe 1 sikrede.


Udlændinge, herunder nogle udenlandsdanskere, eller gruppe 1 sikrede, der møder uden henvisning fra praktiserende læge, skal selv afholde alle udgifterne til behandling hos speciallæge. Det er priserne for disse grupper, der er opgivet herunder. 

For gruppe 2 patienter tillægges normalt ikke gebyrer udover betalingen fra sygesikringen.

 

 

Se prislisten her

Rolighedsvej 30, 8240 Risskov, Danmark
TLF +45 86 19 93 30

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.