CV Jan Lindholt
Kirurgisk Klinik Århus - detaljeret CV for Jan Lindholt

Eksaminer
1973, Randers kommunale Gymnasium, Studentereksamen, matematisk-fysisk.
Januar 1980, Århus Universitet, Medicinsk embedseksamen.
Januar 1990, Autorisation som speciallæge i kirurgi

Tidligere ansættelser
Fase 1:
Reservelæge sygeafd. Ribelund. 9 mdr.
Reservelæge med.afd. Ribe .6 mdr.
Reservelæge ortopæd.kir.afd. Esbjerg centralsygehus. 6 mdr.
Reservelæge gyn.afd. St.Joseph. Esbjerg. 6 mdr.
Reservelæge parenchymkir. afd.Esbjerg centralsygehus. 6 mdr.
1. reservelæge parenchymkir.afd.Esbjerg centralsygehus. 23 mdr.

Fase 2:
Kursusreservelæge Rigshospitalet.
Kirurgisk gastroenterologisk afd. C 9 mdr.
(heraf 6 mdr som 1.reservelæge)
Thoraxkirurgisk afd T 6 mdr.
(heraf 3 mdr som 1.reservelæge)
Urologisk afd D 9 mdr.

Fase 3:
1. reservelæge kirurgisk afd. Kalundborg. 12 mdr.
1. reservelæge parenchym.kir.afd. Slagelse CS 39 mdr.
1. reservelæge kir.gastroenterologisk afd.D Glostrup 25 mdr.

Overlægestillinger
Sideordnet overlæge Kirurgisk afdeling Kalundborg sygehus 26 mdr
Specialeansvarlig overlæge centralsygehuset Grenå 88 mdr
Sideordnet overlæge organkirurgisk afd. Centralsygehuset Randers 12mdr

Egen Klinik dec 2004 - Kirurgisk klinik Aarhus

Øvrige ansættelser
Vagtlægekørsel Esbjerg(1983, 1984, 1985)
Vikar for distrikslæge, Kiruna, Sverige. 1 mdr.
Vikar for kommunelæge, Storfjord, Norge 1 mdr.
Vikar for kirurgisk overlæge, Suderø, Færøerne 1 mdr.
Vikar for kirurgisk overlæge, Kalundborg. 3 mdr.
Vikar for kirurgisk overlæge, Centralsygehuset.Rønne 1 mdr.
Vikar for kirurgisk overlæge, Nordfjordeid, Norge. ialt8 mdr.
Vikar for kirurgisk overlæge, Lærdal , Norge 1 mdr.
Vikar for kirurgisk overlæge Mo I Rana 0,5mdr
Klinisk lektor Københavns universitet. 2 år.

Tidligere ansættelser (kronologisk)
Reservelæge sygeafd. Ribelund. 01.03.80-31.05.80.
1. reservelæge sygeafd. Ribelund. 01.06.80-30.09.80.
Reservelæge ortopædkir.afd. Esbjerg CS 01.10.80-31.12.80.
Reservelæge parenchymkir.afd. Esbjerg CS 01.01.81-30.04.81.
1. reservelæge sygeafd. Ribelund. 01.05.81-31.07.81.
Reservelæge med.afd. Ribe sygehus. 01.08.81-31.01.82.
Reservelæge parenchymkir.afd. Esbjerg CS. 01.02.82-31.01.83.
Reservelæge ortopædkir.afd. Esbjerg CS. 01.02.83-30.04.83.
Reservelæge parenchymkir.afd. Esbjerg CS. 01.05.83-30.06.83.
1. reservelæge parenchymkir.afd. Esbjerg CS. 01.07.83-31.01.85.
Reservelæge gyn-obs.afd.St.Joseph Esbjerg. 01.05.85-31.07.85.
1. reservelæge parenchymkir.afd. Esbjerg CS. 01.08.85-30.11.85.
Kursusreservelæge Rigshospitalet. 01.12.85-30.11.87.
- Kirurgisk gastroenterologisk afd C o1.12.85-30.08.86.
- Thoraxkirurgisk afd.T 01.09.86-31.03.87.
- Urologisk afd D. 01.04.87-30.11.87.
1. reservelæge kir.afd. Kalundborg sygehus. 01.12.87-30.11.88.
1. reservelæge parenchymkir.afd.Slagelse CS 01.12.88-28.02.92.
1. reservelæge afd.D K.A.S Glostrup. 01.03.92-31.03.94.

Overlægeansættelser(kronologisk)

Overlæge kirurgisk afdeling, Kalundborg sygehus 01.04.94-31.05.96.
Specialeansvarlig overlæge, kir.afd. Grenå Centralsygehus. 1.06.96-31.10.2003
Sideordnet overlæge organkirurgisk afd centralsygehuset Randers 1.11.03-31.10.2004

Egen klinik: Kirurgisk klinik Aarhus dec 2004-

 

Øvrige ansættelser (kronologisk)
Vagtlægekørsel, Esbjerg(1983, 1984, 1985)
Distrikslægevikar, Kiruna, Sverige juli 1985.
Vikar for overlæge, Suderø, Færøerne. juli 1987.
Vikar for overlæge, Suderø, Færøerne. august 1988.
Vikar for kommunelæge, Storfjord, Norge august 1990.
Vikar for overlæge kir.afd. kalundborg (ugelange perioder)89-90.
Vikar for kirurgisk overlæge, Rønne CS. august 1992.
Vikar for kirurgisk overlæge nordfjordeid,(ugelange perioder) Norge 1992-2004
Vikar for kirurgisk overlæge Lærdal, Norge vinteren 1993 samt vinteren 1994.
Klinisk lektor, Københavns universitet. 1992-1993.
Vikar for overlæge Sandnessjøen, Norge oktober 1995
Vikar for overlæge Sandnessjøen, Norge februar 1996
Vikar for overlæge Mo i Rana september 2004
Konsulent Privathospitalet Skørping 1996-2004
Konsulent Privathospitalet Mølholm 1996-

Videnskabelig produktion
K.B.Nielsen, J Lindholt,N Tommerup,laborant H Poulsen og M Mikkelsen.,Mental retardering,macroorkidisme og arvelig x-kromosomabnormitet.Ugeskr.Læger 1981,143,1747-1751.

Lindholt J.Komplikationer ved extern højvoltbestråling af cancer prostatae. Urologklubben i Jylland.feb 83.

Toftdahl D, Rasmussen A, Lindholt J, Jespersen J, Toftgård C.
A prospective study of the detection by means of the Tc-plasmin test of deep vein thrombosis in patients undergoing elective abdominal surgery. South Jutland University Press,1983,45.

D Toftdahl, A Rasmussen, J Lindholt, J Jespersen og C Toftgård. Tc-plasmintest of deep vein thrombosis in patients undergoing elective abdominal surgery. In C Kluft and O Korsgård(eds) Clinical aspect of fibrinolysis and thrombosis,1983,483-492.

Toftdahl D, Rasmussen A, Lindholt J, Jespersen J, Toftgård C.Deep vein thrombosis detected by means of 99m-Tc-Plasmin scanning test. International Symposium on "Clinical aspect of Fibrinolysis and Thrombosis" Esbjerg 9-10 september 1983.

Vedel T, Lindholt J.Hepatolithiasis. Ugeskr.Læger 1984,52,885.

Toftdahl D, Rasmussen A, Lindholt J, Jespersen J, Toftgård C. Deep vein Thrombosis detected by means of plasmin scanning test in patients undergoing major abdominal surgery.Haemostasis 1984,14,47.

Toftdahl D, Rasmussen A, Lindholt J, Jespersen J, Toftgård C,Deep vein thrombosis in patients undergoing elective abdominal surgery. International kongress on fibrinolysis. Venedig 27-30.March 1984.

Lindholt J, Skjødt T, Berthelsen V, Ultralydscanning af ventrikelrest hos patienter opereret for adipositas med gastric by-pass.U Dansk Ultralydsdiagnostisk selskab. maj.1985.

Teilgård P, Lindholt J.Perforated pyometra. Annales Chirurgicae et gynaecologicae. 1985,74,294-295.

Lindholt J, Hansen P T, Yersinosis as a possible cause of acute pancreatitis. Acta Chirurgica Scandinavica 1985,703,151.

Lindholt J, Skjødt T, Vedel T,Berthelsen V.Efterkontrol af ventrikulært by-pass opererede adipositas med ultralyd. Ugeskr.Læger 1986,148,258-260.

Lindholt J, Hansen P T. Prostatic adenocarcinoma: Complications to Megavoltage Radiation Therapy.British Journal of Urology,1986,58,52.54.

Lindholt J, Hansen P T, Prostatic adenocarcinoma: Complications to Megavoltage Radiation Therapy.International synopses.March 1986.(abstract)

Lindholt J, Hansen P T ,Prostatic adenocarcinoma:Complications to Megavoltage Radiation Therapy.Urology Digest Dec 1986.

Geerdsen J P, et al.(multicenter)Sterilitet-senkomplikation til appendicitic acuta perforata hos piger.Nord.Med 1987,102,000-0.

Rasmussen A, Toftdahl D, Lindholt J, Gram J, Toftgård C, Jespersen J.Distinction by radioiostop Tecnique of a subgroup with increased thrombophilic potential among patients submitted to major abdominal surgery. Journal of Medicin 1986,17,357-363.

Rasmussen A, Hansen P T,Lindholt J, Poulsen T, Toftdahl D, Gram J, Toftgård C, Jespersen J.Venous Thrombosis after Abdominal Surgery. A comparison between subcutan heparin and antithrombotic Stockings, or both. Journal of medicin 1988,19,193-201.

Hansen C P, Gerdes L U, Lindholt J, Færgeman O, Boesby S,The effect of cimetidin on plasma lipoproteins. Danish Medical Bulletin 1990,37,195-197.

Boesby S, Quist N, Lindholt J, Christensen J K. Recombinant Human Erythropoietin in Patient undergoing Colonic resection. First Nordic EPREX Symposium on the management of anaemia in Cancer Patients. Stockholm, maj 1994.

Nørgaard M A og Lindholt Jan, Livstruende haemorrhagi per rectum postoperativt efter appendectomi. Ugeskr.Læger 1994,156,4835-4836.

Rasmussen. P, Lindholt Jan et all Kolorektal cancer. Klinisk info. region midtjylland 2002

Lindholt.C, Lindholt.JS, Lindholt.J, Nd-yag-laser treatment in patient with complicated pilonidal cysts.  BMJ case reports.2009;2009:bcr0720080552.

Lindholt.C, Lindholt.JS, Lindholt.J, Behandling af pilonidalcyster med yag-laser. Ugeskr Laeger. 2008 jun23;170(26-32):2321-2.

Lindholt.C, Beyer.M, Lindholt.J, Lindholt.J, Præliminær opgørelse af Nd-yag-laserbehandling af primære og recidiverende pilonidalcyster. Dansk kirurgisk Selskabs årsmøde. København. Juni 2010

Lindholt C, Beyer M, Lindholt.J.S, Lindholt.J Nd-YAG laser treatment of primary and recurrent pilonidal cysts. Laser in Medical 2011 

Buntzen S, et all (Lindholt J) Kirurgisk behandling af hæmorider. Nationale guideslines. DKS`s årsmøde, København 2012

Buntzen S, et all (Lindholt, J) Diagnosis and treatment of haemorhoids Dan med J. 2013 Dec;60(12):B4754

 

Af ovenstående produktion er følgende foredrag:   
Lindholt J. Komplikationer ved extern højvoltbestråling af cancer prostata. Urologklubben i Jylland. feb.1983.

Lindholt J, Skjødt T, Berthelsen V.Ultralydscanning af ventrikelrest hos patienter opereret for adipositas med gastric by-pass. Dansk ultralydsdiagnostisk selskab. maj 1985.

Boesby S, Quist N, Lindholt J, Christensen J K. Recombinant Human Erythropoietin in Patient undergoing Colonic resection. First Nordic EPREX Symposium on the management of anaemia in Cancer Patients. Stockholm, maj 1994.

Lindholt.C, Beyer.M, Lindholt.J, Lindholt.J, Præliminær opgørelse af Nd-yag-laserbehandling af primære og recidiverende pilonidalcyster. Dansk kirurgisk Selskabs årsmøde. København. Juni 2010

Kursusdeltagelse/Teoretisk efteruddannelse:
Genetisk metodik. Odense 1984
Statistik og forskningsmetodologi. Herlev. 1986
Klinisk mikrobiologi. Menstrup. 1986
Kirurgiske lidelser i colon og rektum. Gentofte 1986
Thoraxkirurgi. Odense. 1986
Kirurgisk patofysiologi. Rigshospitalet. 1987
Operativ gastroenterologi. Århus. 1987
Karkirurgi. Rigshospitalet 1988
Urologisk endokrinologi. Rigshospitalet. 1988
Urinvejenes funktion og dysfunktion. Rigshospitalet. 1989
Mammas sygdomme. Odense. 1989
Nyresten og urologisk endoskopi. Rigshospitalet. 1989
Avanceret gastroentestinal endoskopi. Odense/Ålborg. 1990
Omvendt tillidsmands og -lederkursus i Vestsjællands amt. Sorø 1994
Avanceret laparoskopisk kirurgi. Århus 1994
Ledelsesudvikling og -lederkursus i Vestsjællands Amt. Sorø 1995
Nordisk kirurgisk forenings efteruddannelseskursus (pancreatit, abdominaltravmer, septikæmisk abdomen. 1996
Introduktionskursus for nye ledere i Århus amt 1997
Samarbejdsudvalgskursus for Grenå Centralsygehus 1997
6. Nordiske postgraduate kursus i kolorektal kirurgi. 1998
Ledelses -og administrationskursus for overlæger (OLAU II) 1999

Australsk gastroenterologisk Selskabs kursus i Eosofagus sygdomme .Adelade.2006 Laserbehandling. Deca Firenze 2006.

8th International congress of International Society of Cosmetic Laser Dermatologi. Beijing 2007.

GESA. Australsk-New Zealands gastroenterologisk Selskabs Årsmøde Brisbane.2008.

GESA. Australsk-New Zealands gastroenterologisk Selskabs Årsmøde Sidney.2009. Advanced Proctology Cource. DVD . Sarmad.Aji, Clintwood 2010

GESA. Australsk-New Zealands gastroenterologisk Selskabs Årsmøde. Gold Coast. Australien 2010.

Laserbehandling af hæmorider. Workshop og klininik besøg Antalya 2011.

Australian college of Dermatologists. Biennial spring Conference ( med fokus på malignt melanom og andre non-melanom hudcancere) Hobart 2011.

Laserbehandling af hæmorider. Workshop og klininik besøg Antalya 2012:

Wold congress on regional anaestesia. Sidney 2013.

GESA. Australsk-New Zealands gastroenterologisk Selskabs Årsmøde. Gold Coast. Australien oktober 2014


Postgraduat kursusundervisning
Diagnostisk og terapeutisk endoskopi. PLO Slagelse. 1991
Instruktør ved kursus i tarmanastomoseteknik.Københavns Universitet. 1992

Udvalgsarbejder
Parenchymkirurgisk faggruppe under kvalitetssikringsudvalget i Århus amt. 1998-2001
Lokal samarbejdsudvalg 1997 -2003
Hygiejneudvalg GS 1998 -2001.

Sundhedsstyrelsens ekspertudvalg for kosmetiske behandlinger 2009-

DKS`s faggruppe til Udfærdigelse af Nationale guideslines for kirurgisk behandling af hæmorider

 

Tillidsposter:

Bestyrelsesmedlem Dansk Selskab for ambulant Kirurgi. : 2009-2010

Sundhedsstyrelsens Ekspertudvalg for kosmetisk kirurgi. 2009-

Rolighedsvej 30, 8240 Risskov, Danmark
TLF +45 86 19 93 30

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.