Informationer til henvisende læger

Informationer til henvisende læger

Cancerpakker

Klinikken deltager i RegionMidts cancerpakkeudredninger, hvad angår patienter mistænkt for cancer i øvre - og nedre del af gastrointestinal kanalen.

 

Da klinikken i sygesikringsregi er en solopraksis, kan der være perioder pga sygdom, ferie, kursus mm, hvor klinikken ikke kan leve op til de lovpligtige maximale ventetider på¨udredningerne. Da endvidere henvisninger via henvisningshotellet - Refhost - ikke kan ses af klinikken før kontakt med patienten, er det af disse to grunde nødvendigt, at henvisende læge ved ønske om pakkeforløb kontakter klinikkens akuttelefon : 61261822, for at sikre forløbet.

 

Alternativt kan der sendes en henvisning på vanlig vis direkte til klinikken. Så vil Jan Lindholt visitere den og sørge for at patienten tilbydes tid indenfor gældende tidsfrister

 

 

 

 

Rolighedsvej 30, 8240 Risskov, Danmark
TLF +45 86 19 93 30

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.