Klagemulighed og erstatning

Hvis du er patient i klinikken og ønsker at klage over en undersøgelse eller behandling, kan det gøres til klinikken selv eller til Styrelsen for patientsikkerhed (STPS).

Hvis du klager over et forløb i klinikken tilbydes du en samtale med speciallægen. Her får du mulighed for en personlig gennemgang af forløbet med speciallægen og vi får mulighed for at høre sagen fra din side, så evt. utilsigtede hændelser og fejl kan blive indberettet og vores procedurer evt. kan blive korrigeret i klinikken. Vi bestræber os på at besvare din klage inden for en uge.

Hvis du får en skade efter sundhedsfaglig behandling eller pleje, kan du have ret til erstatning. Erstatningen søges via Patienterstatningen (PEBL). Kirurgisk Klinik Aarhus har den lovpligtige ansvarsforsikring, og alle gruppe 1 og 2 patienter er endvidere forsikret via patientforsikringen.

 

Utilsigtede hændelser – UTH:

En utilsigtet hændelse (UTH) er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres af både patient og personale på www.dpsd.dk. Kirurgisk Klinik Aarhus følger lovgivningen og sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser. Alle ansatte i klinikken kender proceduren for at indberette UTH. Der skal indrapporteres utilsigtede hændelser, der er opstået i forbindelse med overgang i behandlingsforløb fra speciallægepraksis til hospital eller ved anvendelse af medicinsk udstyr og infektioner.

Praktiserende speciallæge har desuden pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, forårsaget af andre sundhedspersoner, som man efterfølgende er blevet opmærksom på ved udøvelse af sin faglige virksomhed. Alle hændelser med forbindelse til klinikken, rapporterede af andre sundhedspersoner, patienter eller pårørende, vil blive gennemgået og analyseret som en fast del af klinikkens kvalitetsarbejde.

BMI-beregner


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kirurgiaarhus.dk/public_html/wp-content/themes/kirugiskklinik/templates/footer.php on line 74